Glavna stran O centru Kontakt Mediacija Usposabljanje za mediatorje Seminarji Obvladovanje konfliktov Knjige O zavodu RAKMO
 
Opisi programov usposabljanj za mediatorje
pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov

"S tem seminarjem se mi je odprl nov svet v medsebojni komunikaciji. Začel sem razumeti pojav konfliktov in spoznal veščine za reševanje le-teh."
 
Predavatelji Datumi Shema programov Usposabljanja, ki potekajo Mnenja udeležencev
 
 
Želim prejemati obvestila na e-pošto:
Ko konflikti niso več problem!
Osnovno usposabljanje za mediatorje

Osnovno usposabljanje za mediatorje (140 ur) vključuje:

Nadaljevalna usposabljanja za mediatorje

Pogoj za vključitev je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 80 ur).

- Usposabljanje za družinske mediatorje (120 ur) vključuje:

- Usposabljanje za šolske mediatorje (50 ur)
- Usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih (50 ur)
- Usposabljanje za mediatorje v lokalnih skupnostih (50 ur)
- Usposabljanje za mediatorje v podjetjih (50 ur)
- Usposabljanje za mediatorje med žrtvijo in storilcem (160 ur)
- Usposabljanje za trenerje mediatorjev

1.) Osnovno uposabljanje za mediatorje (140 ur) vključuje Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 80 ur in Osnovno usposabljanje za mediatorje: 2. sklop - 60 ur.

Podrobnejši pregled programa Osnovnega usposabljanja za mediatorje - 140 ur (pdf)

1a.) Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 80 ur

Pogoj za vključitev v program usposabljanja: za vključitev v program usposabljanja ni posebnih pogojev.

Program usposabljanja za mediatorje traja 80 ur in poteka v obliki dvodnevnih seminarjev. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije.

 • Prvi del - Osnove mediacije 
 • Drugi del - Jedrne faze mediacije
 • Tretji del - Občutljivost za proces in sogovornike
 • Četrti del - Začetne in zaključne faze
 • Peti del - Pravni in formalni vidiki

Cena Osnovnega usposabljanja za mediatorje: 1. sklop - 80 ur:

 • 840,00 € če je plačnik pravna oseba ali s.p.
 • 720,00 € če je plačnik fizična oseba.

Usposabljanja vodijo trenerji mediatorjev:

Marko Iršič, direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev
Robert Friškovec, zaporniški vikar, mediator in trener mediatorjev
Ksenija Lorber, mediatorka in trenerka mediatorjev
Irena Borštnar, mediatorka in trenerka mediatorjev

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o udeležbi in možnost vključitve v Osnovno usposabljanje za mediatorje: 2. sklop - 60 ur in/ali v nadaljevalna usposabljanja za mediatorje.

Podrobnejši pregled programa Osnovnega usposabljanja za mediatorje: 1. sklop - 80 ur

(nazaj na vrh strani)

1b.) Osnovno usposabljanje za mediatorje: 2. sklop - 60 ur za pridobitev naziva "mediator" in z možnostjo pridbitve licence za izvajanje mediacij pri Zavodu RAKMO

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 80 ur pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

Program vključuje:

 • vodenje oz. sodelovanje pri vodenju pri 20 urah (formalne ali neformalne) mediacije,
 • 24 ur utrditvenega seminarja,
 • 16 urni izpitni seminar.

Cena Osnovnega usposabljanja za mediatorje: 2. sklop - 60 ur, ki vključuje 3 supervizijska srečanja in dvodnevno izpitno srečanje, je:

 • 360,00 € če je plačnik pravna oseba ali s.p.
 • 300,00 € če je plačnik fizična oseba.

Usposabljanja vodijo trenerji mediatorjev:

Marko Iršič, direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev
Robert Friškovec, zaporniški vikar, mediator in trener mediatorjev
Ksenija Lorber, mediatorka in trenerka mediatorjev
Irena Borštnar, mediatorka in trenerka mediatorjev

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o uspešno zaključenem Osnovnem usposabljanju za mediatorje (140 ur). Ob izpolnjevanju ostalih pogojev v skladu s Pravilnikom o podeljevanju licence in naziva mediator pa pridobite naziv "mediator" in licenco za izvajanje mediacije pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO ter možnost pogodbenega sodelovanja.

(nazaj na vrh strani)


2.) Usposabljanje za družinske mediatorje (120 ur) vključuje Usposabljanje za družinske mediatorje - 1. sklop (64 ur) in Usposabljanje za družinske mediatorje - 2. sklop (56 ur).

Cena Usposabljanja za družinske mediatorje (120 ur):

 • 1200,00 € če je plačnik pravna oseba ali s.p. in
 • 1020,00 € če je plačnik fizična oseba.

Podrobnejši pregled programa Usposabljanja za družinske mediatorje (120 ur)

(nazaj na vrh strani)

2a.) Usposabljanje za družinske mediatorje - 1. sklop (64 ur)

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 80 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

Program usposabljanja za družinske mediatorje traja 64 ur in poteka v obliki dvodnevnih seminarjev. Program je namenjen mediatorjem, ki že izvajajo mediacijo in želijo poglobiti znanje in spretnosti na področju družinske mediacije. Usposabljanje vključuje analizo zahtevnejših situacij in primerov družinske mediacije ter razvijanje spretnosti za vodenje zahtevnejših primerov.

 • Prvi del - Specifike družinske mediacije (16 ur)
 • Drugi del - Rekonstruktivna in proaktivna mediacija (16 ur)
 • Tretji del - Ločitvena in poločitvena mediacija (16 ur)
 • Četrti del - Mediacija med družinskimi člani in bližnjimi sorodniki (16 ur)

Cena Usposabljanja za družinske mediatorje - 1. sklop (64 ur):

 • 840,00 € če je plačnik pravna oseba ali s.p.
 • 720,00 € če je plačnik fizična oseba.

Usposabljanja vodi: Marko Iršič, MA, mediator in trener mediatorjev

Po uspešno opravljenem Usposabljanju za družinske mediatorje - 1. sklop (64 ur) dobite potrdilo o udeležbi in možnost vključitve v Usposabljanje za družinske mediatorje - 2. sklop (56 ur).

Podrobnejši pregled programa Usposabljanja za družinske mediatorje-1.sklop (64 ur)

(nazaj na vrh strani)

2b.) Usposabljanje za družinske mediatorje - 2. sklop (56 ur) za pridobitev naziva "družinski mediator"

Pogoj za udeležbo je uspešno zaključeno Usposabljanje za družinske mediatorje - 1. sklop (64 ur) pri Zavodu RAKMO.

Program vključuje:

 • sodelovanje pri mediaciji in samostojno izvajanje mediacije (20 ur)
 • tri supervizijska srečanja (3 x 6 ur)
 • teoretični preizkus (2 uri)
 • dvodnevni izpitni seminar (16 ur)

Cena Usposabljanja za družinske mediatorje - 2. sklop (56 ur), ki obsega 3 supervizijska srečanja in dvodnevno izpitno srečanje, je:

 • 360,00 € če je plačnik pravna oseba ali s.p.
 • 300,00 € če je plačnik fizična oseba.

Usposabljanja vodi: Marko Iršič, MA, mediator in trener mediatorjev

Po uspešno zaključenem programu pridobite naziv "družinski mediator" pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

(nazaj na vrh strani)


3.) Usposabljanje za šolske mediatorje (50 ur) - seminarski del (32 ur) in supervizijsko srečanje (18 ur)

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 80 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja in želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije v šolskem kontekstu oz. v drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Usposabljanja vodijo:

Marko Iršič, direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev
Ksenija Lorber, mediatorka in trenerka mediatorjev

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o udeležbi, z uspešno zaključenim Osnovnim usposabljanjem za mediatorje: 2. sklop - 60 ur pa pridobite tudi naziv "šolski mediator" pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

Podrobnejši pregled 50 urnega programa nadaljevalnega usposabljanja za šolske mediatorje

(nazaj na vrh strani)


4.) Usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih (50 ur)

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 80 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju gospodarskih in delovnih sporov in želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije v gosapodarskem in delovem kontekstu.

Usposabljanja vodi: Marko Iršič, MA, mediator in trener mediatorjev

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o udeležbi, z uspešno zaključenim Osnovnim usposabljanjem za mediatorje: 2. sklop - 60 ur pa pridobite tudi naziv "mediator v gospodarskih in delovnih sporih" pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

(nazaj na vrh strani)


5.) Usposabljanje za mediatorje v lokalnih skupnostih (50 ur)

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 80 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju lokalnih skupnosti in želijo poglobiti svoje znanje ter sposobnosti vodenja mediacije v kontekstu lokalnih skupnosti.

Usposabljanja vodi: Marko Iršič, MA, mediator in trener mediatorjev

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o udeležbi, z uspešno zaključenim Osnovnim usposabljanjem za mediatorje: 2. sklop - 60 ur pa pridobite tudi naziv "mediator v lokalni skupnosti" pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

(nazaj na vrh strani)


6.) Usposabljanje za mediatorje v podjetjih (50 ur)

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 80 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju sporov v podjetjih in želijo poglobiti svoje znanje ter sposobnosti vodenja mediacije na tem področju.

Usposabljanja vodi: Marko Iršič, MA, mediator in trener mediatorjev

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o udeležbi, z uspešno zaključenim Osnovnim usposabljanjem za mediatorje: 2. sklop - 60 ur pa pridobite tudi naziv "mediator za spore v podjetjih" pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

Podrobnejši pregled 50 urnega programa nadaljevalnega usposabljanja za mediatorje v podjetjih

(nazaj na vrh strani)


7.) Usposabljanje za mediacijo med žrtvijo in storilcem (160 ur)

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 80 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju mediacije med žrtvijo in storilcem in želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije na tem področju.

Usposabljanja vodi: Robert Friškovec, zaporniški vikar, mediator in trener mediatorjev

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o uspešno zaključenem programu.

(nazaj na vrh strani)


8.) Usposabljanje za trenerje mediatorjev

Pogoji za vključitev so: naziv "mediator" in licenca za izvajanje mediacije pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO, praktično izvajanje mediacije.

Program se oblikuje individualno in vključuje:

 • mentorstvo pri izvajanju mediacije s supervizijo z voditeljem programa,
 • vodenje seminarjev na sorodnih področjih,
 • izvedbo krajših seminarjev in delavnic ter predavanj s področja mediacije,
 • sodelovanje pri izvajanju usposabljanja za mediatorje,
 • sodelovanje pri delu Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov.

Usposabljanja vodi: Marko Iršič, MA, mediator in trener mediatorjev

Po uspešno zaključenem programu dobite potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju za trenerje mediatorjev (train the trainers). Ob izpolnjevanju ostalih pogojev v skladu s Pravilnikom o podeljevanju naziva trener mediatorjev in licence za izvajanje programa usposabljanja za mediatorje pa pridobite naziv "trener mediatorjev" in licenco za izvajanje usposabljanja za mediatorje po modelu in programu Zavoda RAKMO ter možnost pogodbenega sodelovanja z Zavodom RAKMO.

(nazaj na vrh strani)


Če opazite morebitne nepravilnosti v delovanju internetne strani, prosimo sporočite na e-mail: webmaster@rakmo.si.