Glavna stran O centru Kontakt Mediacija Usposabljanje za mediatorje Seminarji Obvladovanje konfliktov Knjige O zavodu RAKMO
   
Mediacija
"Mediacija je korak naprej, je evolucija v čisto
novo dimenzijo obvladovanja konfliktov."
(Marko Iršič)
   
Mediatorji in člani Centra Vrste mediacije Področja mediacije Usposabljanje za mediatorje
 
 
 
Želim prejemati obvestila na e-pošto:

Postopek vključitve Obrazci in dokumenti Kraji, kjer izvajamo mediacijo Stroški mediacije
 

Kaj je mediacija?

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve. Poleg formalne pa je zelo koristna tudi neformalna mediacija, ki je uporabna tako v osebnih odnosih kot tudi na delovnem mestu.

Mediator - oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije - pomaga udeleženim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, želje in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne opredeljuje.

Poleg hitre in zadovoljive rešitve mediacija prispeva k izboljšanju odnosov in sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje možnost zaostrovanja sporov v prihodnje in prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.

© Zavod RAKMO 2010

Mediacijo izvajamo na naslednjih področjih:

 
  • Mediacija med žrtvijo in storilcem
  • Mediacija v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami
  • Mediacija v potrošniških in odškodninskih sporih
  • Prostorska in okoljska mediacija

Postopek vključitve v mediacijo

Če se želite vključiti v proces mediacije, da bi ob pomoči usposobljenega mediatorja hitreje in uspešneje razrešili določene konflikte ali nerazrešena vprašanja z določeno osebo ali pa želite izvedeti več o konkretnem poteku mediacije pri nas, pokličite na telefon 01/436 41 17 oz. 040/731-431 ali pošljite email na info@mediacija.com.

Glede sodelovanja na mediaciji se lahko z drugo stranjo dogovorite sami, ali pa na vašo željo drugo stran povabimo s strani Centra. Izpolnite lahko pobudo za začetek mediacije v elektronski obliki ali v wordovem dokumentu in jo pošljete po pošti na naslov: Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov, Zavod RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: info@mediacija.com.

Na prvem srečanju se podpiše tudi dogovor o mediaciji v enem izvodu, ki ga obdrži center, lahko pa tudi v več izvodih, tako da poleg centra dobi po en izvod tudi vsaka stran. Vsebina mediacije ostane zaupna, razen če se glede tega medianti dogovorijo drugače.

Ob zaključku mediacije ste povabljeni tudi k izpolnitvi evalvacijskega vprašalnika, ki ga lahko posredujete mediatorju ali pa ga pošljete neposredno centru po pošti ali elektronski pošti.


Obrazci in dokumenti:


Stroški mediacije:

Cena mediacije za fizične osebe je 60 EUR na uro in za pravne osebe 120 EUR na uro.

Družinska mediacija, ki jo sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je za udeležence BREZPLAČNA (število brezplačnih srečanj ni omejeno).

Sprti strani krijeta stroške mediacije v enakih delih, razen če se dogovorita drugače.

V primeru spora med fizično osebo na eni strani in pravno osebo na drugi je cena mediacije 90 EUR na uro, pri čemer se krije stroške v razmerju 1:2 (fizična oseba 30 EUR na uro in pravna oseba 60 EUR na uro).


nazaj na vrh

Če opazite morebitne nepravilnosti v delovanju internetne strani, prosimo sporočite na e-mail: webmaster@rakmo.si.