Glavna stran O centru Kontakt Mediacija Usposabljanje za mediatorje Seminarji Obvladovanje konfliktov O zavodu RAKMO
 

MNENJA UDELEŽENCEV O USPOSABLJANJU ZA MEDIATORJE


 

 

Na seminarju sem spoznal, da je način razmišljanja kot ga podaja mediacija temelj za dobre medčloveške odnose na najrazličnejših področjih našega življenja.

Roman Kozmus, svetovalec-raziskovalec, Žirovnica

* * *

Seminar je bil zelo dober v celoti; ponudil mi je številna nova znanja s področja mirnega reševanja konfliktov, poslušanja sogovornika ... Zlasti je bilo zelo poučno igranje vlog in sprotna evalvacija; prav je, da je bilo teorije manj oz. smo dobili napotke, kje jo dobiti. Predavatelja Mišo in Irena sta zares zelo dobra in je bil užitek delati z njima!

Majda Dežman, socialna delavka, Radovljica

* * *

Seminar mi je odprl oči za čisto drugačen način razreševanja sporov. Znanja bom lahko koristila na različnih področjih, v službi, doma, med prijatelji. Ponudil je pravo mero prepleta teorije in prakse, pri čemer gre poudariti, da je praksa na seminarju ključnega pomena.

Staša Ferjančič, Lucija

* * *

Menim, da je aktivno učenje - učenje preko iger vlog - edino učinkovito pri pridobivanju novih izkušenj in utrjevanju novih znanj ter spoznanj.

Suzana Žunko Vogrinc, mag. defektologije, Maribor

* * *

Seminar mi je razširil obzorja v medsebojnih odnosih.

Marija Mršnik, prof. razrednega pouka, Dolnja Bitnja

* * *

Zelo poučno in konstruktivno. Pohvale predavatelju za strokovnost. Mislim, da je čas, porabljen za ta seminar, zelo dobra naložba za življenje.

Tanja Trontelj, ekonomski tehnik, Lucija

* * *

Seminar o navidez povsem enostavnih veščinah, ki pa le ob odlični pripravljenosti in profesionalnosti izvajalca postanejo izjemno uporabne in koristne tako v poslovnem kot v osebnem življenju.

Jože Podržaj, direktor ZPKZ Dob, univ. dipl. psiholog, Trebnje

* * *

Vsebinsko je seminar uporaben za vsakodnevno življenje in delo. Nedvomno bom pri svojem delu na ravni individualnih in skupinskih razgovorov uporabil marsikatero mediacijsko tehniko.

Ladislav Močivnik, univ. dipl. psiholog, Sevnica

* * *

Seminar mi je omogočil pridobiti nova in uporabna znanja pri reševanju konfliktnih situacij tako v osebnem življenju kot v strokovnem poklicnem delu. Priporočila bi ga vsem, ki delujejo na področju medosebnih odnosov.

Lucija Skok, pravnica, Radomlje

* * *

Zelo sem zadovoljen. Seznanil sem se z novo možnostjo razreševanja konfliktov, ki se v praksi še premalo prepoznava.

Roman Mahne, dipl. uprav. organizator dela, Koper

* * *

Seminar se mi zdi primeren za vse starostne skupine in pa za vse profile ljudi oz. vse poklice. Pripomore k osebni rasti in posledično izboljšuje kvaliteto življenja.

Miro Podgoršek, paznik, Jesenice

* * *

Seminar je zelo poučen nasploh v življenju, tako v privatnem kot službenem. Zelo priporočljiv prav za vsakogar, ki se zaveda svojih pomanjkljivosti in kvalitet v komunikaciji, zaznavanju drugega, prepoznavanju konfliktnosti in pozitivnosti v odnosu oseb.

Mateja Caserman, ekonomski tehnik

* * *

Odličen seminar, ki mi je odprl nov vidik posredovanja v konfliktih. Priporočam.

Mirjam Meglič, socialna delavka, Mokronog

* * *

Dobro, kvalitetno, poučno, duhovito.

Iris Sirnik, socialna pedagoginja, Mirna

* * *

Nad usposabljanjem sem navdušena. Toliko izkustvenega učenja nisem bila deležna na nobenem usposabljanju do sedaj. Sporočilo, da so napake pri igrah vlog dobrodošle, ker omogočajo učenje, je bilo osvobajajoče. Le tako si upaš poskusiti, biti drzen. Hvala za izkušnje, ki sem jih dobila.

Tina Plahutnik, univ. dipl. soc. delavka, Kamnik

* * *

Mnogo uporabnega znanja tudi za vsakodnevne situacije in življenja.

Maja Novljan, svetovalna delavka, Ljubljana

* * *

Do pričetka seminarja skoraj nepoznana tema. Z nadaljnjim potekom vedno nova znanja in spoznanja! Izredno zanimivo! Priporočljivo za veliko strokovnih profilov.

Višnja Maslovarič, prevajalka, Ljubljana

* * *

Bila sem zelo presenečena, ko se mi je na zadnjem srečanju zgodilo toliko pozitivnih izkušenj pri igranju vlog (somediator). Sam seminar je zelo dobro pripravljen in sem ogromno odnesla. Hvala!

Antonija Gosak, šivilja, Selnica

* * *

Seminar mi je prinesel znanja, ki jih lahko spretno uporabim v profesionalnem in zasebnem življenju, da ne govorim o možnostih mediacije v širšem okolju, ki vodi v boljše pogoje sobivanja vseh.

Zdenka Raškorič Duh, prof. defektologije, Maribor

* * *

Znanja, ki sem jih dobila na tem seminarju, so zelo koristna in uporabna. Če bi bilo več teh seminarjev dostopnih večjemu krogu ljudi menim, da bi lahko v veliki meri spremenili kulturo in komunikacijo, s tem pa bi bilo veliko manj konfliktov.

Ana Galun, socialna delavka, Maribor

* * *

Na seminarju sem spoznal nove vrline poslušanja sogovornika, prag tolerance se je izredno povišal, tak seminar bi koristil vsakomur. Nobena minuta ni bila vržena stran. Hvala predavatelju za pridobitev novih znanj.

Jože Laščak, delovni inštruktor, Zreče

       

Izredna stvar, ki spodbuja vsakega človeka k njegovi nadaljnji rasti, na osnovi katere se spreminja tudi posameznikovo življenjsko okolje. Teme seminarja so primerno izbrane in fenomenalno pripravljene. Zato vsa pohvala predavatelju oz. voditelju seminarja.

Robert Friškovec, zaporniški vikar

* * *

Usposabljanje je dobro časovno zastavljeno v širšem pogledu in nudi možnost razvoja udeleženca v mediatorja. Ponavljanje in vaja veščin mediacije pomagata, da se znanje vsede vate. Zelo pohvalno - moj nov korak v življenju.

Andrej Breznikar, univ. dipl. inž. gozdarstva, Logatec

* * *

Usposabljanje je dobro časovno zastavljeno v širšem pogledu in nudi možnost razvoja udeleženca v mediatorja. Ponavljanje in vaja veščin mediacije pomagata, da se znanje vsede vate. Zelo pohvalno - moj nov korak v življenju.

Andrej Breznikar, univ. dipl. inž. gozdarstva, Logatec

* * *

Usposabljanje je bilo zelo intenzivno. Vem da je težko poslušati in slišati sogovornika, to da si še nevtralen pa se mi zdi prava umetnost. In te umetnosti smo se skupaj učili. Všeč mi je bilo tudi to, da je predavatelj pomagal sproti obračunati z našimi strahovi in disfunkcionalnimi prepričanji.

Irena Borštnar, univ. dipl. soc. pedagog, Šentvid pri Stični

* * *

Usposabljanje je zelo dobro. Predavatelj sto procenten!

David Cigoj, univ. dipl. org. dela, turistični vodnik, Miren

* * *

Zelo dobro pripravljeno in vodeno usposabljanje.

Marinka Šlibar Vende, univ. dipl. prav., Radovljica

* * *

Seminar za katerega sem se odločil sam, mi je dal veliko znanj s področja komunikacije, ki pa jih bo potrebno kvalitetno absorbirati in vnesti v delo mediatorja.

Matjaž Stefanicosa, paznik, Laško

* * *

Zelo pohvalno. Polno novosti in znanja glede razreševanja konfliktov.

Adam Gobec, paznik, Šentrupert

* * *

Zelo uporaben seminar.

Antonija Zvonka Gričar, vodja izmene pazniške službe, Ljubljana

* * *

Seminar mi je odprl nova spoznanja o pomembnosti aktivnega poslušanja, postavljanja odprtih vprašanj in komaj čakam, da to znanje in izkušnje delim z okolico v kateri živim.

Renata Strmole, katehistinja, Novo mesto

* * *

V zadnjih dveh delih je bilo preveč dela po skupinah. Bolje bi bila igra pred skupin, ki bi ji sledila skupna evalvacija. Kot opazovalec bi dobili boljši in širši vpogled v razmišljanje, opazovanje drugih in bi ga lahko primerjala s svojimi; kaj sem pravilno razmišljala, kaj ne, kje sem v primerjavi s predhodnimi mediacijami. Delo v skupinah me je proti koncu začelo utrujevati; evalvacije se mi niso zdele dovolj globoke.

Mojca Merhar, profesorica razrednega pouka, Ljubljana

* * *

Ne naučiš se samo podpiranja procesa reševanja tujih konfliktov, pridobiš tudi zavedanje o načinih reševanja svojih.

Irena Krajnc, univ. dipl. oec., Maribor

* * *

Seminar je zanimiv, dober in kvaliteten. Pridobiš veliko teorije, ki jo v igrah vlog lahko velikokrat preizkusiš in utrjuješ. Metode dela so uporabne tudi v vsakdanjem življenju in pri vsakodnevnem delu.

Tanja Ferlič, socialna delavka in univ. dipl. teolog, Maribor

* * *

Preko frustracij smo premagali vse ovire in na koncu zmagali. Bilo je naporno, zabavno, nepozabno. Upam, da se kmalu zopet srečamo.

Vesna Dokl, dipl. ekonomist, Gornja Radgona

* * *

Zanimiv, naporen in izčrpljujoč, da misliti-vse to pa se rezultira v spremembi (na +) medčloveške komunikacijske kulture na vseh področjih in v vseh okoljih.

Bojan Žunec, podjetnik, Starše

* * *

Na seminarju sem pridobila veliko praktičnih izkušenj, predvsem v igrah vlog. Začela sem drugače razmišljati o medsebojni komunikaciji, obvladovanju samega sebe in drugih v konfliktnih situacijah. Novo pridobljeno znanje in veščine s pridom uporabljam v družinskem krogu, med sodelavci in pri delu z učenci.

Andreja Krstić, učiteljica, Maribor

* * *

Lahko rečem, da je usposabljanje preseglo moja pričakovanja. Pridobljenih veščin se nisem zavedal takoj, temveč jih šele postopoma prepoznavam. Pomembno se mi zdi to, da je novo znanje uporabno tako pri reševanju konfliktov, kot tudi pri preprečevanju le-teh, kot tudi v vsakdanjem življenju povsod tam, kjer med ljudmi prihaja do komunikacije ali stikov in pa tudi čisto osebno pri razumevanju dejanj-ravnanja drugih ljudi ali skupin.

Rade Pogorelčnik, pravnik, Prevalje

* * *

Takšen seminar priporočam vsem, ki jim je primarno delo z ljudmi. Znanje in spretnosti pridobljene na takšnem seminarju so uporbne tudi v privatnem življenju.

Martin Ravenščak, psiholog, Celje

* * *

Seminar je omogočil udeležencem dovolj možnosti, da se preizkusijo v praktični izvedbi v različnih vlogah in potrebna teoretična znanja za nadaljnjo osebno in poklicno uporabo.

Darko Majcen, svetovalec-pedagog, Žalec

* * *

S tem seminarjem se mi je odprl nov svet v medsebojni komunikaciji. Začel sem razumeti pojav konfliktov in spoznal veščine za reševanje le-teh.

Robert Novak, učitelj in samostojni podjetnik, Maribor

 


 

nazaj na vrh strani

 

Če opazite morebitne nepravilnosti v delovanju internetne strani, prosimo sporočite na e-mail: webmaster@rakmo.si.