Glavna stran O centru Kontakt Mediacija Usposabljanje za mediatorje Seminarji Obvladovanje konfliktov O zavodu RAKMO

 

 
Mediatorji in člani centra Vrste mediacije Usposabljanje za mediatorje
 

Mediacija med žrtvijo in storilcem:

Mediacija med žrtvami in storilci je samo eden od aspektov obnavljalne pravičnosti. Gre za proces, ki daje žrtvam kriminalnih dejanj možnost srečanja s storilcem v varnem in strukturiranem okolju, ki ima v zakupu storilčevo odgovornost. Ob usposobljenem mediatorju žrtev da vedeti, kako je kriminalno dejanje vplivalo nanjo, dobi odgovore na vprašanja in je neposredno povabljena k graditvi obnovitvenega načrta za storilca, ki je odgovoren za povzročeno izgubo ali povzročeno škodo. Storilci so pripravljeni direktno prevzemati odgovornost za svoje vedenje, razume vpliv tega kar je storil in izdela načrt zadoščenja oz. odškodnine. Za storilčevo dejanje sodišče naloži posledice. Nekatere mediacije med žrtvami in storilci mnogi imenujejo tudi srečanje med žrtvijo in storilcem, pomiritev med žrtvijo in storilcem ali zgolj posvetovanje med žrtvijo in storilcem. V nobenem primeru ne gre za žrtev kaznivega dejanja za nobeno finančno breme.

Posebnosti mediacije med žrtvami in storilci, ki ta proces loči od ostalih, so predvsem v vidiku, da vključeni strani nista »razpravljalca«. Zelo jasno je na eni strani postavljen nekdo, ki je storil kaznivo dejanje in na drugi nekdo, ki je bil ob storjenem kaznivem dejanju žrtev le tega.. Drugače rečeno, ni predmet mediacije to, da je nekdo kriv ali nedolžen. Mediacija med žrtvami in storilci je najprej vodena dialoško, s poudarkom na žrtvinem ozdravljenju, storilčevi odgovornosti in obnovitvi škode.Večina (95%) mediacij med žrtvami in storilci se dogaja z dejstvom izida v zapisanem vzpostavitvenem dogovoru, ki je kasneje pomemben za prvoten dialog med obema stranema.

Potrebno se je usmeriti na ponuditev možnosti mediacije med žrtvami in storilci na vseh nivojih inštitucij, kjer se je možno srečati tako z žrtvami, kot tudi storilci in predstaviti možne učinke tovrstne mediacije. Še posebej se kaže možnost mediacije med žrtvami in storilci v primerih, kjer sodni postopek še ni dokončan. Permanentno podpiranje in stopnjevanje načel in postopkov mediacij med storilci in žrtvami, posebej na področjih, kjer se kažejo niše v družbenem dogajanju (mediji, internet, izobraževanje) – na ta način bo stalno navzoča tudi razširitev in uporaba tovrstne mediacije.

Na mediacijo (eno ali več mediacijskih srečanj) se lahko prijavite s pomočjo spletne prijavnice, po telefonu: 01/436 41 17 ali preko emaila: info@mediacija.com. Lahko pa izpolnite vlogo za začetek mediacije in jo pošljete po elektronski ali navadni pošti. Kratek opis mediacije lahko preberete na strani mediacija.
Glede sodelovanja na mediaciji se lahko z drugo stranjo dogovorite sami, ali pa na Vašo željo drugo stran povabimo s strani Centra. V vsakem primeru lahko pobudo za začetek mediacije pošljete po pošti na naslov: Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov, Zavod RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: info@mediacija.com.
Na prvem srečanju se podpiše tudi dogovor o mediaciji v enem izvodu, ki ga obdrži center, lahko pa tudi v več izvodih, tako da poleg centra dobi po en izvod tudi vsaka stran. Vsebina mediacije ostane zaupna, razen če se glede tega medianti dogovorijo drugače.
Ob zaključku mediacije ste povabljeni tudi k izpolnitvi evalvacijskega vprašalnika, ki ga lahko posredujete mediatorju ali pa ga pošljete neposredno centru po pošti ali elektronski pošti.
Želim prejemati obvestila na e-pošto:
 
 

Če opazite morebitne nepravilnosti v delovanju internetne strani, prosimo sporočite na e-mail: webmaster@rakmo.si.