Glavna stran O centru Kontakt Mediacija Usposabljanje za mediatorje Seminarji Obvladovanje konfliktov O zavodu RAKMO

 

Mediatorji in člani centra Vrste mediacije Usposabljanje za mediatorje

Mediacija v skupnosti:

S pomočjo mediacije se lažje rešuje spore in nesoglasja od blagih pa do zelo hudih. Poleg lažje in hitrejše rešitve mediacija prispeva tudi k izboljšanju kakovosti odnosa in razvijanju komunikacijskih spretnosti, ter sposobnosti reševanja problemov. Mediacijo vodi usposobljen mediator. Vsebina mediacije je zaupna.

Mediacija v skupnosti zajema med drugim naslednja področja:

   
 • Mediacija v sporih v soseski in skupnosti: medsosedski spori, spori med sostanovalci, pritožbe glede hrupa, spori med mladimi in odraslimi, med najemnikom in najemodajalcem, potrošniški spori, spori z organizacijami v soseski,...
 • Mediacija v družinskih sporih: mediacija med partnerjema oz. zakoncema, spori med sorojenci (brati, sestrami), spori med starši in najstniki, vsa vprašanja povezana z ločitvijo, vprašanja stikov, obiski starih staršev, skrb za starejšega družinskega člana, spori glede skupnega premoženja, spori glede dediščine,...
 • Mladostniška in šolska mediacija: spori med prijatelji, prijatelji, spori med sostanovalci, spori med fantom in dekletom, prepiri med učenci, disciplinski prekrški, spori med učenci in učitelji, spori med starši in šolo, razvijanje komunikacijskih spretnosti in spretnosti reševanja problemov,...
 • Mediacija povezana z delom: spori glede zaposlitve ali izgube zaposlitve, spori z nadrejenimi, spori med sodelavci, spori med podjetjem in strankami, spori med podjetjem in njihovimi sosedi,...
 • Mediacija povezana s pravosodnim sistemom: spori, kjer je bila klicana policija, spori, kjer je prišlo do kazenske ovadbe, spori s svojci in prijatelji pri bivših zapornikih, omogočanje dialoga med storilcem in žrtvijo/oškodovancem,...
© Zavod RAKMO 2010
   
Na mediacijo (eno ali več mediacijskih srečanj) se lahko prijavite s pomočjo spletne prijavnice, po telefonu: 01/436 41 17 ali preko emaila: info@mediacija.com. Lahko pa izpolnite vlogo za začetek mediacije in jo pošljete po elektronski ali navadni pošti. Kratek opis mediacije lahko preberete na strani mediacija.
Glede sodelovanja na mediaciji se lahko z drugo stranjo dogovorite sami, ali pa na Vašo željo drugo stran povabimo s strani Centra. V vsakem primeru lahko pobudo za začetek mediacije pošljete po pošti na naslov: Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov, Zavod RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: info@mediacija.com.
Na prvem srečanju se podpiše tudi dogovor o mediaciji v enem izvodu, ki ga obdrži center, lahko pa tudi v več izvodih, tako da poleg centra dobi po en izvod tudi vsaka stran. Vsebina mediacije ostane zaupna, razen če se glede tega medianti dogovorijo drugače.
Ob zaključku mediacije ste povabljeni tudi k izpolnitvi evalvacijskega vprašalnika, ki ga lahko posredujete mediatorju ali pa ga pošljete neposredno centru po pošti ali elektronski pošti.
   
Želim prejemati obvestila na e-pošto:
 
Želim prejeti
brezplačni e-knjigici:
~ Družinska mediacija
~ Uvod v razreševanje konfliktov
Email :
Dovolim, da Zavod RAKMO uporablja zgornje podatke za obveščanje o izobraževanjih in drugih dogodkih.
 

 

Programi za razvijanje kulture dialoga in obvladovanja konfliktov

 • Programi v šolah
 • Šole za starše in partnerske odnose
 • Izobraževanje članov skupnosti o mediaciji in obvladovanju konfliktov
 • Delavnice o obvladovanju konfliktov in komunikaciji
 • Dialog v skupnosti
 • Moderirana srečanja v skupnosti
 • Programi osveščanja s področja komunikacije, reševanje problemov, mediacije in obvladovanja konfliktov
   
Če opazite morebitne nepravilnosti v delovanju internetne strani, prosimo sporočite na e-mail: webmaster@rakmo.si.