Glavna stran O centru Kontakt Mediacija Usposabljanje za mediatorje Seminarji Obvladovanje konfliktov Knjige O zavodu RAKMO
 
 
      Pobuda za začetek mediacije

Ime: Priimek:

Ulica: Hišna številka:

Kraj: Poštna številka:

Telefon: Gsm:

Email:

Se želim vključiti v postopek mediacije skupaj z

Ime: Priimek:

Ulica: Hišna številka:

Kraj: Poštna številka:

Telefon: Gsm:

Email:

in

Sporna zadeva glede katere želim mediacijo je (poimenovanje sporne zadeve in kratek opis):

Če je plačnik računa podjetje ali organizacija vpišite še:

Naziv: Davčna št.:

Naslov: Kraj: Poštna št.:

Cena mediacije je 50 € + DDV na uro za fizične osebe in 100 € + DDV za pravne osebe.
Medianta krijeta stroške mediacije v enakih delih, razen če se dogovorita drugače.
Družinska mediaciji je brezplačna (število srečanj ni omejeno).


Zavedam se, da je mediacija proces, v katerega se nasprotni strani vključita prostovoljno z namenom razjasnjevanja spornih vprašanj in iskanja za obe strani sprejemljive rešitve. Iskanje rešitve poteka ob pomoči usposobljenega mediatorja in na podlagi temeljnih pravil: ohranjanje dostojanstva in spoštljivosti; enakopravnost mediantov; odsotnost žalitev, groženj in nasilja; sporočanje in poslušanje. Vsebina mediacijskih srečanj je zaupna in se je ne sme razkrivati tretjim osebam, razen z vnaprejšnjim soglasjem druge strani. Mediator je nevtralen in nepristranski in ne sodi o vsebini procesa ali končnega dogovora. Srečanja potekajo ob vnaprej dogovorjenih terminih. Stroške srečanj krijeta nasprotni strani v enakih delih, razen če se dogovorita drugače.

Na mediacijo (eno ali več mediacijskih srečanj) se lahko prijavite tudi po telefonu: 01/436 41 17 ali preko emaila: info@mediacija.com.
Lahko pa izpolnite vlogo za začetek mediacije in jo pošljete po elektronski ali navadni pošti. Kratek opis mediacije lahko preberete na strani: Mediacija.