Glavna stran O centru Kontakt Mediacija Usposabljanje za mediatorje Seminarji Obvladovanje konfliktov Knjige O zavodu RAKMO
 
     
Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo.
 
 
Zavod RAKMO
Kuzmičeva 2, 1000 Ljubljana
tel: (01) 43 64 117, (040) 731 431, e-mail: info@rakmo.si

Izobraževalna ponudba za podjetja za leto 2011/2012

Spoštovani!

Pošiljamo vam kratko predstavitev naše izobraževalne ponudbe za podjetja za leto 2011/2012. Spodaj so navedeni naslovi in vsebine posameznih seminarjev.

Priporočeno število udeležencev posameznega seminarja je do trideset, vendar pa se na željo naročnika lahko izvede seminar tudi za večje število udeležencev.

Zavod RAKMO poleg spodaj naštetih organizira tudi odprte seminarje. Če želite, se lahko na obvestila o izobraževanjih naročite preko spletne strani www.rakmo.si ali preko elektronskega naslova info@rakmo.si.

Zavod RAKMO organizira še vrsto drugih seminarjev ter Razvijanje veščin obvladovanja konfliktov (48 ur) in Usposabljanje za mediatorje (140 ur) in različna nadaljevalna usposabljanja za mediatorje - med drugim tudi Usposabljanje za mediatorje v podjetjih. Obe vrsti usposabljanja lahko izvedemo tudi za vaš kolektiv, in sicer za skupino od deset do dvajset udeležencev.

Program seminarja je mogoče prilagoditi vašim željam oziroma potrebam.

V upanju, da se vam ponudba zdi zanimiva, vas lepo pozdravljamo in se veselimo morebitnega sodelovanja.

Marko Iršič
Direktor

Ljubljana, 11. 8. 2011

Opis programov za podjetja:

Umetnost obvladovanja konfliktov, 16 ur

Razumevanje konflikta (kaj je konflikt, vrste in viri konflikta, pozitivne in negativne posledice konfliktov, konflikt in nasilje) * Spoznavanje sebe (toleranca in občutljivost na konflikt, razvijanje tolerance in občutljivosti na konflikt, stili odzivanja na konflikt in njihovo prepoznavanje) * Načela obvladovanja konfliktov * Tehnike akcijskega obvladovanja konfliktov (ohranjanje sodelovanja, akomodacija konflikta, širjenje informacijskega prostora) * Metakomunikacija * Tehnike strateškega obvladovanja konfliktov (spreminjanje vedenjskih vzorcev, spreminjanje sistema, spreminjanje teritorija) * Osveščanje in razvoj kulture


Delo in komunikacija z zahtevnimi strankami, 8 ur

Vrste strank * Težavne stranke * Osebne in medosebne spretnosti * Učinkovita  in kakovostna  komunikacija s strankami * Načini ustreznega komuniciranja z različnimi tipi strank * Obvladovanje konfliktnih situacij * Spreminjanje nasprotnika v sodelavca pri iskanju rešitve


Mediacija, arbitraža in tehnike pogajanj, 8 ur

Kaj je arbitraža * Prednosti in slabosti arbitraže * Postopek in izid arbitrže * Zakonske določbe o arbitraži * Njene prednosti in načela * Vloga mediatorja in smernice za mediacijo * Faze mediacije * Vrste mediacije in področja uporabe * Predpisi iz področja mediacije v Sloveniji * Opredelitev pogajalskih situacij in pogajalskih pristopov * Priprava na pogajanja * Faze pogajanj * Različne tehnike pogajanj * Zaključek uspešnih in neuspešnih pogajanj


Obvladovanje nasilja in nenasilna komunikacija, 8 ur

Nasilje in vrste nasilja * Izvor in posledice nasilja * Strukturni model in ojačevalci nasilja * Kognitivni dejavniki nasilja in nenasilja * Tri vrste odzivov na nasilje * Kako iz začaranega kroga nasilja * Obvladovanje jeze in pomirjanje drugega (miselne vaje in igre vlog) * Obvladovanje konfliktov kot način zniževanja ravni nasilja v komunikaciji


Razvijanje spretnosti obvladovanja konfliktov, 45 ur

Razumevanje konflikta * Toleranca in občutljivost na konflikt * Stili odzivanja * Tehnike akcijskega obvladovanja konfliktov * Vaje in igre vlog * Tehnike strateškega obvladovanja konfliktov * Vaje in igre vlog * Predstavitev projekta in uporaba gradiva * Akcijski načrt * Obvladovanje notranjih konfliktov * Posredovanje tretje osebe * Igre vlog in urjenje * Refleksija


Obvladovanje stresa, 8 ur

Kaj je stres, vrste in viri stresa * Optimalna raven stresa in negativne posledice prekomernega stresa * Strukturni model stresa in stresna dinamika * Kako se odzivam na stresno situacijo in kako stres vpliva name? * Indikatorji stresa in njegovo prepoznavanje * Fizične tehnike obvladovanja kratkoročnega stresa * Mentalne tehnike obvladovanja kratkoročnega stresa * Obvladovanje dolgoročnega stresa * Zmanjševanje stresa v okolju in akcijski načrt


Mediacija: posredovanje tretje osebe v konfliktih, 16 ur

Kaj je mediacija * Načela mediacije * Vloga in lastnosti mediatorja * Temeljna pravila, smernice in koraki za mediacijo * Postavljanje pravih vprašanj * Igra vlog in urjenje * Plasti konflikta * Mediacija na delovnem mestu in v osebnih odnosih * Mediacija v vsakdanjem življenju * Faze mediacije * Mediacija kot proces * Možnosti in izbire * Igra vlog in urjenje * Refleksija in zaključek


Obvladovanje notranjih konfliktov, 8 ur

Kaj je notranji konflikt * Vrste notranjih konfliktov * Prepoznavanje notranjih konfliktov in disfunkcionalnih prepričanj * Smernice za obvladovanje * Tehnike obvladovanja notranjih konfliktov * Ustvarjanje izhodov iz negativnih notranjih stanj * Razvijanje sposobnosti obvladovanja notranjih konfliktov


Obvladovanje jeze, 8 ur

Jeza, njene funkcije in izvor * Kaj jezo krepi in kaj jo zmanjšuje * Kdaj je jeza koristna in kako jo uporabiti * Konstruktivno izražanje jeze * Smernice za obvladovanje jeze * Miselne vaje za obvladovanje jeze * Vaje v konstruktivnem izražanju jeze * Kadar nam jeze ne uspe obvladati...


Kakovostna komunikacija v medosebnih odnosih, 8 ur

Kaj je kakovostna komunikacija? * Pomen dobre komunikacije za medosebne odnose * Ravni komunikacije in pogoste ovire * Sporočanje, vplivanje in vrste poslušanja * Značilnosti kakovostne komunikacije in urjenje v potrebnih spretnostih * Analiza in razvoj lastnih komunikacijskih sposobnosti in potencialov * Metakomunikacija in obvladovanje konfliktov


Razvijanje konstruktivnih medosebnih odnosov, 8 ur

Ključni dejavniki konstruktivnega odnosa * Ovire za konstruktivnost, neodgovornost in slepa pega * Načelo srčne zaklopke in njegova uporabnost za medosebne odnose * Pomen kakovostne komunikacije in obvladovanja konfliktov * Ohranjanje pozitivnosti in naklonjenosti * Ravnotežje med čustvi in razumomIskrenost, svoboda in zaupanje


Kakovostna komunikacija in konstruktivni medosebni odnosi, 16 ur

Kaj je kakovostna komunikacija? * Pomen dobre komunikacije za medosebne odnose * Ravni komunikacije in pogoste ovire * Sporočanje, vplivanje in vrste poslušanja * Značilnosti kakovostne komunikacije in urjenje v potrebnih spretnostih * Metakomunikacija in obvladovanje konfliktov * Ključni dejavniki konstruktivnega odnosa * Ovire za konstruktivnost, neodgovornost in slepa pega * Načelo srčne zaklopke in njegova uporabnost za medosebne odnose * Ohranjanje pozitivnosti in naklonjenosti * Ravnotežje med čustvi in razumom * Iskrenost, svoboda in zaupanje


Seminarje vodi Marko Iršič, MA. Študiral je v Leuvenu v Belgiji in se v okviru študija Master of Educational Studies osredotočal na problematiko medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov. Poleg študija se je na tem področju še dodatno izobraževal. Napisal je vrsto poljudnih člankov ter knjigo Umetnost obvladovanja konfliktov. Vodi seminarje in delavnice s področja kakovostne komunikacije, nenasilja, medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov.

Več o programih lahko preberete na naših spletnih straneh www.rakmo.si oziroma www.rakmo.si/seminarj.htm. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki (01) 436 41 17 ter na elektronskem naslovu seminarji@rakmo.si.